ASENNUSOHJEET

1. Toteutetaan katteen aluslaudoitus kuvan mukaisesti.
2. Varmistetaan, että räystäs on 90 asteen kulmassa ja kattolaudoitus kokonaisuudessaan ristimitassa.
3. Katteen asentaminen voidaan suorittaa alhaalta katsottuna oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle. Oikealta vasemmalle asennettaessa seuraava katelevy tulee aina edellisen päälle. Vasemmalta oikealle asennettaessa tulee seuraava katelevy vastaavasti edellisen alle.
4. Kiinnitä ensimmäinen katelevy aluslaudoitukseen yhdellä kateruuvilla päätyräystään puoleisesta  yläkulmasta.
5. Kaksi seuraavaa katelevyä kiinnitetään jo asennettuun levyyn limityssaumojen kohdalta.
6. Käännä yhden ruuvin varassa olevaa kolmen katelevyn kokonaisuutta siten, että räystäältä ylituleva "tippanokka" on saman mittainen reunimmaisten levyjen kohdalla asennusohjeräystäslaudasta mitattuna. Tämä varmistaa sen, että  seuraavat katelevyt etenevät suorassa räystään suuntaisesti.
7. Kiinnitä levyt kateruuveilla (n. 6 kpl / neliömetri) aluslaudoitukseen aallon pohjalta poikittaispokkauksen alapuolelta.

 


Jupakantie 25, 64760 Peltola, Teuva  p. (06) 266 7131  fax (06) 266 7309  Ari 050 383 9940